روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشاوره

مرکز تخصصی اقتصاد خلاق سه نوع مشاوره را برای جامعه هدف مشخص به شرح زیر تدوین و طراحی کرده است:

اول) مشاوره در خصوص مدیریت هنری و برندینگ شخصی هنرمندان

  مرکز تخصصی با تجربه خانه حراج و گالری تلاش کرده است دانش کاربردی این بخش را در قالب مشاوره‌های تخصصی به هنرمندان ارایه نماید.

دوم) مشاوره در خصوص برندینگ کسب و کار بنگاه‌های حقیقی و حقوقی

مشاوره‌های کسب و کارها برای راه‌اندازی و توسعه کسب و کار ارایه می‌شود و در سه بخش زیر خلاصه می‌شود:

  1. مدیریت ادراک مخاطب از طراحی تا فروش محصول؛
  2. امکان‌سنجی خلق محصول جدید از طراحی تا تولید، توزیع، فروش و پس از فروش محصول؛
  3. خلق ارزش منحصربه فرد در سیستم سرمایه‌های بنگاه اقتصادی
سوم) مشاوره در خصوص مکان خلاق (بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و محورهای گردشگری و …)

درمدل کاربردی سیستم سرمایه‌های خلاق (CCS) برای توسعة کسب و کارهای حوزة صنایع خلاق، دولت‌های محلی و مرکزی از یک سو می‌توانند تأمین‌کننده سرمایه‌های فرامرجع در اکوسیستم کسب و کار باشند و از سوی دیگر می‌توانند مخرب سرمایه‌های فرامرجع اکوسیستم کسب و کار شوند. گونة دخالت دولت‌ها در بازار، تعیین کنندة اثرگذاری حضور آنها در بازار است. گروه مشاوران مرکز تخصصی اقتصاد خلاق، تلاش می‌کند با ارایه مشاوره به جامعه هدف ان که عمدتا شهرداری‌‌ها هستند در خصوص توسعه اقتصاد خلاق و احیاء مشاوره دهد.