روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارزیابی نقش محله خلاق در توسعه شهری با رویکرد محیط نوآور (مطالعه موردی: محلات منطقه 3 شهر اصفهان)

چکیده: شهرها مرکز ثروت ملل هستند. اما در قرن جدید ماهیت تولید ثروت و توسعه تغییر کرده و زیربنای آن ایده و خلاقیت و تبدیل آن به تولید و خدمات است. شهر خلاق از جمله مباحث جدید در حوزه مطالعات شهری است که در رسیدن به جامعه و توسعه دانایی محور همواره مورد تأکید قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ایده مورد نظر در رابطه با شهر خلاق بر این اساس است که خلاقیت و نوآوری محوری مهم برای توسعه شهری است و از طرف دیگر از محورهای اصلی جامعه دانایی محسوب می‌شود. هدف از این پژوهش ارزیابی نقش محله خلاق در توسعه‌ی شهری منطقه سه شهر اصفهان و شناسایی میزان تأثیرات شاخص‌های مورد بررسی در دستیابی به توسعه شهری می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق پیمایشی و با توجه به اهداف تحقیق و موضوعات مورد بررسی، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی-تحلیلی و میدانی می‌باشد.

منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*