روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بازار کالاهای نمادین:تفسیر سرمایه های نمادین و اقتصادی در صنایع خلاق

نویسنده: باربارا تاونلی و الیزابت گولدژ[1]

چکیده: کالاهای بازاری در صنایع خلاق قلمرو کیفیت زیبای شناسی و کارایی اقتصادی را در
برمی­گیرد؛ و موضوع بحث برانگیز ماهیت ارزش و روابط متقابل بین سرمایه های نمادین
و اقتصادی را افزایش می دهد. این مقاله از
شناسایی سرمایه های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین) بوردیو استفاده می
کند؛ همچنین به رابطه بین ارزش اقتصادی و نمادین می پردازد و مطالعات دوگانه
متداولی که سرمایه فرهنگی یا نمادین را مقابل سرمایه اقتصادی قرار می دهد، به چالش
می کشد. با دنبال کردن تحلیل بوردیو در مورد بازار برای کالاهای نمادین، کار او
برای نشان دادن این که چگونه حوزه زیبایی شناختی و ارزش پولی به طور دقیق و غیر
قابل انکار مرتبط است، استفاده می شود؛ و توضیح می دهد که چگونه هرکدام به صورت
آگاهانه در قلمرو عمل خودشان با سرمایه های اقتصادی و نمادین که در خارج از حوزه
تولید فرهنگی می باشد، فعالیت می کنند.


[1] Barbara Townley and Elizabeth Gulledge

لینک دریافت فایل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*