روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی ادبیات موضوعی اقتصاد خلاق

ارائه شده توسط: شورای مدیریت خلاق نوا اسکوشا[1]

چکیده: طی ده سال گذشته، مفهوم اقتصاد خلاق بعنوان یک مولد رشد اقتصادی توجه کشورها، مناطق و حکومت ها را در سرتاسر جهان به خود جلب کرده است. استدلال می شود که ایده های جدید محرک مهمی در موفق ترین اقتصادهای امروزی است ، زیرا ما از مشاغل که اساساً بر اساس مهارت های بدنی یا کارهای تکراری است ، به سمت مشاغلی که نیاز به مهارت های تحلیلی و داوری دارند ، انتقال می یابیم. با افزایش اهمیت این موضوع، اقتصاد خلاق نیاز به واکنش های سیاسی آگاهانه از تمام سطوح دولت دارد.

در این ادبیات موضوعی موارد زیر بررسی می شود:

تعاریف کلیدی و مفاهیم مرتبط با اقتصاد خلاق در فصل 2 خلاصه شده اند .

در فصل 3 چهار حوزه تمرکز مورد نیاز برای ایجاد یک اقتصاد
خلاق تعریف شده است (سرمایه گذاری در هسته خلاق ، رشد کسب و کار خلاق ، ایجاد خوشه
های خلاق و ارتقاء مکان های خلاق).

در فصل 4 با استفاده از چهار حوزه تمرکز به عنوان یک
ذره بین، یک بررسی قضاوتی از سیاست های اقتصاد خلاق از سراسر جهان و کانادا ارائه می
شود.

 تجزیه و تحلیل
شکاف بین سیاست های نوا اسکوشا و چهار حوزه تمرکز اقتصاد خلاق انجام شده در بخش 5
ارائه شده است.


[1] The Creative Nova Scotia Leadership Council

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*