روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی روند شکل گیری و تکامل صنایع خلاق در بریتانیا با هدف برنامه ریزی صنایع خلاق در ایران

چکیده

صنایع خلاق به عنوان
صنایعی که خلاقیت علمی، هنری، اقتصادی، و فناورانه را توأمان در بر می‌گیرد و باعث
افزایش اشتغال، انسجام اجتماعی و رونق اقتصادی می شود، حائز اهمیت هستند. تا حدود بیست
سال پیش مفاهیم صنایع خلاق و اقتصاد خلاق وجود نداشتند اما امروزه به عنوان بخش پویا،
مهم و در حال رشد اقتصاد جهانی به شمار می‌­­­آیند. به دلیل پیشرفت فناوری و
اینترنت روشهای خلاقانه ای برای تولید، توزیع و مصرف کالاها به وجود آمده است که این
در کنار رشد گردشگری در جهان به عنوان پیشران های مهم اقتصاد خلاق به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند.
با این حال رشد و توسعه صنایع خلاق مستلزم وجود سرمایه، مهارتهای کارآفرینی، زیر ساختهای
لازم و همچنین قوانین مالکیت فکری مخصوصاً حق کپی رایت می باشد.

در این پژوهش روند شکل گیری صنایع خلاق، تحقیقات و اقداماتی که در دولت بریتانیا براي توسعه صنایع خلاق از سال 1997 تا 2014 انجام گرفته، بررسی شده است و نتایج آن  با هدف دستیابی به راهکارهایی در جهت ایجاد و توسعه صنایع خلاق در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا صنایع خلاق را به عنوان “صنایعی که نیازمند خلاقیت، مهارت و استعداد است و پتانسیل بالایی برای تولید ثروت و شغل از طریق بهره برداری از مالکیت فکری دارد “تعریف  و آن را به نه بخش‌تقسیم‌کرد:‌1.تبلیغات‌و‌بازاریابی‌2.معماری3.صنایع‌دستی4.طراحی(تولید،گرافیک،طراحی‌مد) 5.فیلم عکاسی،تلویزیون،رادیو6.نرم افزار و خدمات کامپیوتری، فناوری اطلاعات7.انتشارات8.موزه،گالری،کتابخانه 9.‌هنرهای ‌نمایشی و‌بصری، موسیقی

مطابق با بررسی
هایی که در این پژوهش با الگوگیری از صنایع خلاق بریتانیا و از روش برنامه ریزی
استراتژیک صورت پذیرفت عامل فرهنگی و اجتماعی از میان عوامل اقتصادی، مالی تولیدی،
فناوری،بازاریابی و … بیشترین تاثیر را در توسعه صنایع خلاق در ایران دارند و
کمبود قوانین لازم برای حمایت از هنرمندان و مولفان (قوانین مالکیت فکری) ، به‌کار
نبستن نیروهای کارآمد و خبره در مدیریت صنايع خلاق ،کافی نبودن ارتباط بین محیطهای
دانشگاهی و علمی با کارگاههای تولیدی، ناکافی بودن آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب
و کار به هنرجویان مهمترین موانع توسعه صنایع خلاق در ایران هستند.

مهمترین
راهبردهای توسعه صنایع خلاق در ایران  که با
استفاده از روشSWOT  به
دست آمده عبارتند از
برنامه
ریزی منسجم در فعالیتهای گردشگری، تدوین مدل جامع “مدیریت مالکیت فکری”، بهره
مندی از تجارت الکترونیک، تشویق و جهت دهی بخش خصوصی
سرمایه گذار در راستای توسعه کارگاههای کوچک و متوسط (SMEs)
برای تولید صنایع خلاق، بهبود رویه های مالی مناسب برای جذب تسهیلات مالی لازم
برای گسترش فعالیتهای پژوهشی مرتبط با صنایع خلاق و دانش بنیان، طراحی
نظام آموزشی خلاق برای  دانش آموزان در
سطوح اولیه آموزشی در مدارس  .

واژگان
کلیدی:صنایع خلاق،اقتصاد خلاق،صنایع فرهنگی، بریتانیا، ایران

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*