روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تبیین مؤلفه های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران

نویسندگان: مهدی محمدی، مهرداد مدهوشی، عبدالحمید صفائی قادیکلایی و حسنعلی آقاجانی

چکیده: مفهوم اقتصاد خلاق در اسناد خط­مشی و سیاست­های کلان کشورهای اروپایی ازجمله سیاست­های اتحادیه­ی اروپا، برنامه­ی عمران ملل متحد و استراتژی­های دیگر سازمان­های بین­المللی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. تاکنون مفهوم خلاقیت در صنایع فرهنگی، اقتصاد خلاق و به‌طور ویژه صنایع خلاق در ایران، موردتوجه تعداد اندکی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. نگاهی به اثرات توجه دیگر کشورها به این مفاهیم و درک پیامدهای آن منجر به تحولات عمیق در تفکر و نوع نگرش سیاست‌گذاران کلان فرهنگی و اقتصادی خواهد شد. هدف این پژوهش، نگاهی ساختاری به صنایع خلاق و استخراج و تبیین مؤلفه­های مؤثر در ساختاردهی زنجیره­ی ارزش صنایع خلاق در ایران است. با توجه به موقعیت ویژه­ی جمهوری اسلامی ایران ازنظر فرهنگی و لزوم توجه به این مسئله، مؤلفه­های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش با استفاده از مصاحبه با خبرگان و به‌کارگیری روش تحلیل مضمون استخراج شده­اند و با کاربرد روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به بررسی نحوه­ی تأثیرگذاری این مؤلفه­ها بر یکدیگر پرداخته شده است. درنهایت، نتایج پژوهش در قالب دو مدل ساختاری تفسیری و بر روی 15 مؤلفه­ی مؤثر در ساختاردهی زنجیره­ی ارزش صنایع خلاق، در دو بعد فعالیت­های اصلی و پشتیبان، ارائه شده است.

لینک دانلود فایل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*