روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

نویسندگان: حمیدرضا پروازی شندی، حمیدرضا ایرانی، اسدالله کردنائیج و داتیس خواجه ئیان

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های منتشرشده در پایگاه اسکوپوس با موضوع صنایع خلاق و معرفی نقشه علمی دنیا طی 20 سال گذشته در این موضوع به‌منظور توسعه و ایجاد نقش بیشتر آنها در اقتصاد کشورها، در بازه سال‌های 2000 تا 2019 انجام شد.
روش‌شناسی: در این تحقیق، تعداد 1026 منبع علمی در موضوع صنایع خلاق از پایگاه اسکوپوس به‌صورت جستجوی موضوعی، مورد تحلیل کتاب‌سنجی قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم‌افزار VOS viewer که یک نرم‌افزار مصورسازی است صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان‌دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه صنایع خلاق در 12 سال اخیر بود. 5 کشور برتر فعال در زمینه تولید علمی در موضوع مورد بررسی، شامل کشورهای انگلستان، چین، استرالیا، اندونزی و آمریکا بودند. سیر تحول و توسعه مفاهیم کلمات کلیدی نیز از “معرفی و جایابی صنایع خلاق” به “نقش صنایع خلاق در اقتصاد و ایجاد شغل‌های نوین” و در ادامه به “آموزش و معرفی به‌عنوان ابزار توسعه” و درنهایت به “طبقه‌بندی صنایع خلاق و سیاست‌گذاری توسعه‌ای” تغییر یافته‌اند.
نتیجه‌گیری: بررسی این سیر تحول، نشان از این است که باید به مبحث طبقه‌بندی صنایع خلاق و سیاست‌گذاری توسعه‌ای در آنها نگاه ویژه‌ای داشت؛ چراکه در حال حاضر مهم‌ترین موضوع در حوزه صنایع خلاق در مجلات معتبر جهان بوده و مطالعات کافی در آن انجام نشده است.

لینک دانلود فایل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*