روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تدوین شاخص های خلاقیت شهری و الویت بندی نواحی مختلف شهر کاشان براساس شاخص های تبیین شده

چکیده:

امروزه یکی از دغدغه ­های مهم شهرها، دانستن نوع عملکردشان در صحنه ­های جهانی است. نظام­های اندازه­گیری متنوعی برای ارزیابی کیفیت عملکرد مدیران شهری وجود دارد. یکی از این معیارها، الگوهای شهر خلاق است که با بررسی ساختار و داشته‌های درون شهری، هویت خلاقانه هر شهر را مورد بررسی قرار می­دهد. مدیریت­های نوین شهری، برای گذار از عصر صنعتی به عصر خلاق به شیوه های کم­ هزینه همچون ایجاد فضاهای مناسب برای بروز خلاقیت دست زده­اند. این درحالی است که شهرداری­های ایران همچنان برای رفع مشکلات مالی تراکم فروشی را بهترین راه ­حل می­دانند.

  هدف از این پژوهش تدوین شاخص خلاقیت شهری و در ادامه الویت بندی نواحی کاشان براساس شاخص های تبیین شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و به صورت یک پژوهش کاربردی است. به منظور تبیین شاخص­ها از کد گذاری باز – محوری مبانی نظری استفاده شده است. در نتیجه با بررسی 16 الگو انتخابی و طی فرآیند کدگذاری به 11 شاخص اصلی و 19 زیرشاخص و 95 شاخص عملیاتی با توجه به مفهوم3T دست یافته شد. به منظور تطابق مقیاس شاخص­های تبیین شده با اندازه ناحیه از شاخص نواحی خلاق استفاده شد. شاخص نواحی خلاق با توجه به وجود اطلاعات در تمامی نواحی از دل شاخص های خلاقیت شهری توصیفی استخراج شدند. به منظور جمع­آوری اطلاعات کیفی از پرسشنامه استفاده شد. همچنین روایی پرسشنامه با توجه به نظر متخصصین مورد تایید قرار گرفت و به جهت برآورد پایایی آن نیز 45 پرسشنامه توزیع گردید. در نتیجه پایایی به کمک نرم افزار SPSS  برابر 721/0 محاسبه شد. از طرفی به منظور جمع آوری اطلاعات آماری کمّی نیز از روش اسنادی استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کیفی- کمّی است. در نهایت به کمک توزیع پرسشنامه برای گروه متخصصین وزن شاخص­ها و شاخص‌های عملیاتی بدست آمد. در ادامه به کمک روش تحلیل شبکه‌ای( ANP) و به کمک نرم افزارSuper Decision  رتبه نواحی مورد محاسبه قرار گرفت و به کمک نرم افزار GIS رتبه هر ناحیه روی نقشه شهر کاشان به نمایش درآمد.

   نتایج نشان می د­هد
که ناحیه 11 از نظر شاخص های نواحی خلاق در میان 16 ناحیه شهر کاشان، دارای رتبه
یک است. همچنین نواحی  5 و 15 در جایگاه
های بعدی قرار گرفتند.

کلید واژه: خلاقیت، شهر خلاق، 3T،
کاشان، ناحیه

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*