روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

توجیه برای اقدام مدیریت شهری برای تامین مالی هنر

نویسنده: عبدل خاکی[1]

چکیده: در این مقاله، توجیهی برای اقدام مدیریت شهری در تخصیص منابع برای فعالیت‌های فرهنگی مختلف با کمک مدلی براساس اقتصاد نهادی جدید مورد مطالعه قرار گرفته‌است. مدلی که در این مقاله ارائه شده‌است بر این قضیه استوار است که مطالعه تصمیم‌گیری باید محدودیت های دانش تصمیم گیرنده و نامناسب بودن فرض نامحدود بودن عقلانیت را تشخیص دهد. تا آنجا که نتایج تصمیم‌گیری بوسیله فرایندهای سیاسی و قانون اساسی باید شکل بگیرد، چنین مطالعاتی باید شامل متغیرهای اصلی سیاسی ، سازمانی و قانونی تئوری باشند .


[1] Abdul Khakee

لینک دانلود فایل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*