روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جایگاه صنایع خلاق ضرورتی در بخش اقتصاد فرهنگ کشور

نویسندگان: زهرا بهبهانی، سید محمدجواد صدری مهر، محمدرضا مرویان صفارزاده

چکیده: سرمایه فرهنگی دارای ابعاد متفاوتی از جمله دانش عینی درباره هنر و فرهنگ ها، سلیقه و ترجیحات فرهنگی، مهارت های فرهنگی و یا هنری مانند نواختن آلات موسیقی و غیره است. در این میان صنایع فرهنگی و خلاق با ابعاد و انواع گسترده ای در جامعه ایران موجود است که با برنامه ریزی فرهنگی صحیح میتواند در اقتصاد فرهنگ کشور به عنوان درآمد زایی و تولیدات و کالاهای فرهنگی و هنری نقش بسزایی داشته باشد. برای کشوری که میخواهد خود را از قید وابستگی به اقتصاد نفت برهاند سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد فرهنگ اهمیت ویژه‌ای دارد. صنایع خلاق فرهنگی و هنری در میزان توسعه یافتگی کشورها، رشد اقتصاد و فرهنگ جامعه، توسعه صادرات و اشتغال زایی آنها نقش مهمی دارد. به عبارتی توجه به این عناصر در کشورهای دیگر به خوبی نمایان شده و سیاست‌های فرهنگی و متفاوتی در جهت ارتقاء و تثبیت آن صورت گرفته است. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و تمدنی و فرهنگی جامعه ایران با قدمت تاریخی عظیم و منابع غنی خود هنوز از این عرصه مغفول مانده است که نیاز به اتخاذ تصمیم گیری های جدید بر پایه معرفی تولیدات و نگاه اقتصادی و ارزشی و فرهنگی در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. لذا هدف از این نوشتار معرفی صنایع خلاق در کشور و ضرورت استفاده از آن در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و اقتصادی با رویکردی اقتصادی و فرهنگی است که با مطالعه اسناد مکتوب و میدانی به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شده است.نویسندگان: زهرا بهبهانی، سید محمدجواد صدری مهر، محمدرضا مرویان صفارزاده چکیده: سرمایه فرهنگی دارای ابعاد متفاوتی از جمله دانش عینی درباره هنر و فرهنگ ها، سلیقه و ترجیحات فرهنگی، مهارت های فرهنگی و یا هنری مانند نواختن آلات موسیقی و غیره است. در این میان صنایع فرهنگی و خلاق با ابعاد و انواع گسترده ای در جامعه ایران موجود است که با برنامه ریزی فرهنگی صحیح میتواند در اقتصاد فرهنگ کشور به عنوان درآمد زایی و تولیدات و کالاهای فرهنگی و هنری نقش بسزایی داشته باشد. برای کشوری که میخواهد خود را از قید وابستگی به اقتصاد نفت برهاند سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد فرهنگ اهمیت ویژه‌ای دارد. صنایع خلاق فرهنگی و هنری در میزان توسعه یافتگی کشورها، رشد اقتصاد و فرهنگ جامعه، توسعه صادرات و اشتغال زایی آنها نقش مهمی دارد. به عبارتی توجه به این عناصر در کشورهای دیگر به خوبی نمایان شده و سیاست‌های فرهنگی و متفاوتی در جهت ارتقاء و تثبیت آن صورت گرفته است. کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و تمدنی و فرهنگی جامعه ایران با قدمت تاریخی عظیم و منابع غنی خود هنوز از این عرصه مغفول مانده است که نیاز به اتخاذ تصمیم گیری های جدید بر پایه معرفی تولیدات و نگاه اقتصادی و ارزشی و فرهنگی در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. لذا هدف از این نوشتار معرفی صنایع خلاق در کشور و ضرورت استفاده از آن در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و اقتصادی با رویکردی اقتصادی و فرهنگی است که با مطالعه اسناد مکتوب و میدانی به روش توصیفی تحلیلی به آن پرداخته شده است.

لینک دانلود فایل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*