روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رابطه تقدم- تاخر بین مخارج فرهنگی خانوار و چرخه کسب و کار

نویسنده: ماساکی کاتسورا[1]

چکیده: این مقاله به طور تجربی بررسی می کند که چگونه مخارج فرهنگی خانوار با چرخه های کسب و کار در ژاپن مطابقت دارد. از آنجا که سطح درآمد یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده تقاضای فرهنگی است و درآمد با چرخه کسب و کار نوسان دارد ، بررسی رابطه بین مخارج فرهنگی و چرخه های کسب و کار ، به ویژه در بحث کشش درآمدی تقاضای فرهنگی لازم است. داده های مورد استفاده شامل مخارج ماهیانه خانواده برای فیلم ، اجرای زنده و بناهای فرهنگی در بررسی درآمد و هزینه خانوار است. نقاط عطف مخارج فرهنگی و شاخص های مرتبط با برآورد مدل تغییر رژیم مارکوف تعیین می شود. رابطه تقدم- تاخر بین این سری و تاریخ های مرجع چرخه های کسب و کار  ژاپن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که مخارج فرهنگی از نظر چرخه ای منجر به ایجاد تقدم ها و تأخیرهای ناپایدار مربوط به چرخه های کسب و کار می شوند. علاوه بر این ، مخارج فرهنگی به چرخه های خاص کوچکتر در بسط های رسمی تعیین شده پایبند هستند ، که دلالت بر این دارد که کشش درآمد در طی چرخه های کسب و کار گذشته ثابت نبوده است.

[1] Masaki Katsuura

لینک دریافت فایل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*