روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

زمینه های اقتصادی پایداری معماری بومی ایران با مطالعه موردی خانه های تاریخی اردبیل

نویسنده: راحله ظهوری قره درویشلو
چکیده: امروزه نقش اقتصاد در زندگی انسانها بر کسی پوشیده نیست و اهمیت پیوند اقتصاد و فعالیتهای هنری و ادبی از جمله معماری در تمام جهان مورد توجه است. در این راستا، توسعه پایدار نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به نیازهای امروز جامعه بشری و مطالعات انجام شده در این حوزه، به معماری پایدار نیز توجه ویژه ای می شود و معماری اقلیمی یا معماری همساز با اقلیم که یکی از اصلی ترین شاخصه های معماری پایدار است، موضوع مهمی در تحقیقات و پژوهشهای جهان معاصر به شمار میرود. در مقاله حاضر، راهکارهای معماری گذشتگان کشورمان در مواجهه با طبیعت و اقلیم و نحوه دستیابی آن‏ها به شرایط آسایش، مورد مطالعه قرار گرفته و پیشنهاد می شود که در پژوهشهای آینده در زمینه تطبیق این راهکارها با زندگی مدرن امروزی مطالعه شود. جامعه مورد مطالعه، خانه های تاریخی اردبیل است که با توجه به اقلیم بسیار سرد و کوهستانی آن، گذشتگان با کمترین امکانات و فناوری، با آن سازگار شده و توانسته اند شرایط زیستی مناسبی را فراهم کنند.
0
دیدگاه‌های نوشته

*
*