روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کسب و کار در حوزه موسیقی(منطقه مورد مطالعه: شهر اصفهان)

چکیده: کارآفرینی فرهنگی به عنوان موتور محرک اقتصادی با ارزش‌آفرینی فرهنگی-هنری، ثروت زایی را نیز به همراه دارد. امروزه صنعت موسیقی به عنوان یکی از صنایع خلاق با پتانسیل تجاری بالا و در بستر کارآفرینی فرهنگی، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. با توجه به اینکه ایران کشوری با پیشینه غنی تاریخی، فرهنگی و هنری است اما هنوز نتوانسته در عرصه موسیقی پیشرفت چشمگیری داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی در حوزه موسیقی از منظر صاحب‌نظران عرصه موسیقی و کسب و کار انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد و از نظر هدف کاربردی است. نمونه گیری در دو قسمت انجام می شود. قسمت اول که بخش کیفی می باشد، برای شناسایی عوامل با 10 نفر از صاحب نظران و خبرگان موسیقی مصاحبه انجام و در قسمت دوم که بخش کمی می باشد، از نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران از بین 600 استاد موسیقی حدود 100 استاد به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین این افراد توزیع شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش تحقیق اولویک و نرم افزار SPSS محاسبه شد و تعداد 53 فرصت از پرسشنامه اخراج شد که در این میان آموزش مزایای موسیقی بالاترین اولویت و انجام کارهای آکادمیک قبل از ورود به عرصه موسیقی کمترین اولویت را داشت.

منبع: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*