روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عوامل فرهنگی تعیین کننده رشد اقتصادی: تئوری و شواهد

عوامل فرهنگی تعیین کننده رشد اقتصادی: تئوری و شواهد

نویسنده: اولیور دیک من

ضعف های موجود در نظریه های رشد نئوکلاسیک و بسط و توضیح مفهوم رشد به عنوان یک چالش برای اقتصاد فرهنگی در نظر گرفته می شود. اخیرا تئوری رشد جدید، چندین عامل رشد را معرفی کرده است و شکاف بین تحقیقات نظری و تجربی را از میان برده است. محوریت این مقاله این است که آیا این توسعه جایی برای عوامل تعیین کننده فرهنگی در توضیح رشد اقتصادی باز می کند یا خیر. تجزیه و تحلیل نظری نشان می دهد که چگونه یک مدل رشد درونی می تواند برای توضیح تاثیر رشد اقتصادی عوامل تعیین کننده فرهنگی استفاده شود. بخش تجربی از شاخص های مطالعات بین فرهنگی استفاده می کند تا رگرسیون های اخیر رشد سراسری را گسترش دهد. در میان عوامل دیگر شاخص اجتناب از عدم اطمینان (UAI) هوفستد[1] نشان داده است که به طور قابل توجهی با رشد اقتصادی ارتباط دارد.

[1] Hofstede

لینک دریافت فایل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*