روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشارکت در ساخت شهر: فناوری دیجیتال و گردشگری خلاق

نویسندگان: لنیا مارکز و کارلا بوربا[1]

چکیده: مفاهیمی همچون “پلی ابل سیتی[2]” اساس پروژه های واقعی را برای شهرهای سراسر جهان با چالش برآورده کردن نیازهای ساکنان و گردشگران فراهم می کند. این مقاله با تجزیه و تحلیل یک مطالعه موردی از ابتکار عمل بندر رسیف[3] در مفهوم پلی ابل سیتی به نام “پلی تاون[4]” ، بررسی می کند که چگونه فناوری های دیجیتال می توانند در مشارکت در ساخت یک شهر هم از نظر مصالحی و هم از لحاظ ساختاری فرهنگی و اجتماعی آن ، از طریق فرایندهای ایجاد همکاری با ذینفعان مختلف نقش ایفا کنند. این فرایندهای مشارکت در ساخت شهر به دموکراتیک سازی شهروندی و همچنین شیوه های گردشگری (خلاق) کمک می کنند. اتصال به فناوری همچنین ارتباط بین فرهنگ ملموس و نامحسوس را تعاملی تر و بهتر می کند. بنابراین ، این مقاله با تمرکز بر مشارکت در ایجاد فن آوری های دیجیتال ، بینش های جدیدی را در محل تلاقی توسعه شهری و گردشگری خلاق ارائه می دهد.

[1] Lénia Marques and Carla Borba

[2] playable city

[3] Recife

[4] Playtown

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*