روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

موضوعات پژوهش و نوآوری در صنایع خلاق

نویسنده: لولا
روزو[1]

چکیده: در
دنیای جهانی و به سرعت در حال تغییر، همه صنایع می توانند از بالا رفتن نوآوری و
خلاقیت بهره ببرند. موقعیت اقتصادی و منافع اجتماعی را می توان با نزدیک تر کردن
جوامع مادی و خلاق به یکدیگر انتظار داشت. ایجاد چنین اکوسیستم های جدید نوآورانه
دارای اثرات سرریز شده مثبت بر رقابت جویی صنایع و ایجاد مشاغل و رشد اقتصادی
اروپایی هستند.

شرکت کنندگان
در مذاکره میزگرد، خواستار ادامه و تقویت موضوعات پژوهش و حمایت از نوآوری شدند. باید
حضور گسترده ای از تأمین کنندگان موضوعات، تولید کنندگان و کاربران نهایی محصولات حاصل
در پروژه های تحقیقاتی و نوآوری فناوری داشته باشیم. حمایت اروپایی باید بر تمامی
موانع موجود در ایجاد محصولات جدید، با عملکرد بهتر و پایدار از جمله شکاف های
دانش، مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی، دسترسی مالی، مقررات و استانداردها عنوان
شود.

نوآوری خلاقیت
محور از مهارت های حرفه ای و انسانی غنی تر منفعت می برد. پروژه ها و جوایز (
همچنین رویدادهای اختصاص داده شده) به عنوان ابزارهایی شناخته شدند که می توانند
آگاهی را افزایش دهند. ایده های جدید و مفهوم محصولات جدید را برانگیزد، عوامل را
در زنجیره ارزش مرتبط کند و سرعت دسترسی به بازار را افزایش دهد.

نوآوری مبتنی بر
خلاقیت از مهارت های انسانی و حرفه ای غنی تر بهره می برد. پروژه ها و جوایز و همچنین
رویدادهای اختصاصی به عنوان ابزارهایی شناخته شده اند که می توانند باعث افزایش آگاهی،
تحریک ایده های جدید و درک مفهوم محصولات جدید، اتصال عوامل در زنجیره ارزش و سرعت
بخشیدن به دسترسی به بازار شوند.


[1]
Lula Rosso

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*