روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ناهنجاری های نهادی در بازار هنر معاصر

نویسنده: والتر سانتاگاتا[1]

چکیده: در این مقاله ، دو ناهنجاری از بازار هنر معاصر و مؤسساتی که برای توسعه بازار
ایجاد شده اند ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. ناهنجاری اول مربوط به تعیین نقص
حقوق مالکیت در بازار هنرمندان موفق است. به طوری که پذیرش و تخصیص حقوق مالکیت در
بازار هنر همگن نیست. مورد دوم ناشی از فقدان “اعتبار” یا توافق زمانی است
که روابط بین هنرمندان جوان و صاحبان گالری را مشخص می کند.


[1] WALTER SANTAGATA

لینک دریافت اصل مقاله

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*