روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نقش نگرش های دینی پیروان ادیان مسیحیت و اسلام بر مصرف کالاهای فرهنگی و هنری در شهر اصفهان

چکیده

مصرف کالاهای فرهنگی در
جهان امروز یکی از مهمترین عوامل در توسعه کشورها به شمار می­آید. در جهان امروز
میان کشورها برای مصرف بیشتر کالاهای فرهنگی در میان مردمانشان رقابت وجود دارد،
زیرا مصرف این کالاها باعث افزایش تولید ناخالص آنها می شود. این در حالیست که
مصرف این کالاها در اقتصاد کشور ما سهم ناچیزی دارد. تلاش برای افزایش میزان سرانه
مصرف کالاهای فرهنگی در وهله اول نیاز به شناخت عوامل موثر بر مصرف این کالاها در
جامعه دارد.

بر این اساس در این پژوهش
سعی شده است مصرف چهار کالای فرهنگی و هنری سینما، موسیقی، هنرهای تجسمی و کتاب در
شهر اصفهان مورد سنجش قرار گیرد. یکی از مهمترین عوامل در مصرف این کالاها نوع
نگرش های مذهبی افراد جامعه، میزان درآمد آنها، تحصیلات، جنس و سن  افراد می باشد که در این تحقیق رابطه میان
نگرشهای مذهبی افراد و مصرف کالاهای فوق سنجیده شده است.

این پزوهش به صورت مقطعی در سال 1396 صورت پذیرفته است. جامعه آماری ما در این پژوهش شهروندان
شهر
اصفهان
بوده اندكه با
توجه به اين جامعه تعداد نمونه از طريق فرمول كوكران و نيز بعد از بررسي روايي
پرسشنامه از طريق الفاي كرونباخ تعداد 384 پرسشنامه تعيين گرديد.

مصرف کالاهای فرهنگی و هنری
فوق در شهر اصفهان دارای رابطه معناداری با میزان مذهبی بودن افراد در این شهر
دارد، بدین صورت که هر چه افراد مذهبی تر باشند کمتر به سینما و کنسرت و گالری های
نقاشی می روند. تنها رابطه مثبت میان سرانه مطالعه کتاب و مذهبی بودن افراد وجود
دارد، بدین گونه که افراد هر چه مذهبی تر می شوند بیشتر کتاب خریداری می­کنند و
هزینه سالیانه آنها برای خرید کتاب بیشتر است. به همین صورت مصرف این کالاها در
میان مسلمانان و مسیحیان متفاوت است. به غیر از مصرف کتاب که در میان مسلمانان
سرانه آن بالاتر است، رفتن به سینما و کنسرت و گالری های نقاشی در میان مسیحیان
مصرف بالاتری دارد. همچنین بیشترین ترجیح در میان مسیحیان رفتن به کنسرت موسیقی و
در میان مسلمانان رفتن به سینما می باشد.

واژگان کلیدی :  اسلام، مسیحیت، کالای فرهنگی، کالای هنری، مصرف،
اقتصاد هنر، اصفهان

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*