روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چگونه باید تنوع فرهنگی سنجیده شود؟ برنامه ای با استفاده از صنعت نشر فرانسه

نویسنده: فرنسواز بنهامو و استفانی پلتیر[1]

چکیده: علیرغم عدم تعریف واضح از مفهوم «تنوع فرهنگی»
، این مفهوم بیش از یک دهه همچنان یک موضوع اصلی باقی مانده است (WTO ، یونسکو و غیره). هدف این مقاله
کاستن از این نوع کمبودهاست.

ما استنباط میکنیم که تنوعات فرهنگی یک مفهوم چند بعدی است،
و درواقع تنوعات فرهنگی براساس سه اصل اساسی بناشده است: گوناگونی، تعادل و تمایز.
ما همچنین تأکید می کنیم که تنوع عرضه و مصرف باید از یکدیگر تفکیک شود.

دراینجا مجموعه ای از اقدامات متنوع صورت گرفته در کشور
فرانسه بین سال های 1990 تا  2003  را اعمال میکنیم. نتیجه گیری اصلی آن است که
وضعیت اصلی صنعت چاپ و نشر از لحاظ تنوعات فرهنگی بسیار وابسته به سه معیار در نظر
گرفته شده است. از این رو تنوع ها هنگامی افزایش می یابند که گوناگونی ها به
تنهایی مورد توجه قرار گیرند و در صورتی که اگر وجه تعادل و تمایز فرهنگی رو موارد
اساسی در نظر بگیریم این تنوعات کاهش می یابند .

این مجموعه، سوالاتی درمورد اعمال اقدامات متنوع در
مباحث سیاسی با موضوع تقویت تنوع فرهنگی را ایجاد میکند.


[1] Francoise Benhamou & Stephanie Peltier

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*