روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ارزیابی اثربخشی مشوق‌های محرك حفاظت از خانه‌های با ارزش تاریخی

حفاظت از خانه هاي با ارزش تاریخی که به عنوان پدیده هاي نمادین هویتی تلقی می شوند امري ضروري می باشد. در
شرایط کنونی، مالکان تنها عاملان حفاظت هستند و از طرفی، وضع مقررات حفاظتی، حقوق مالکیت آنها را محدود کرده است.
در کنار عوامل محدودکننده توسعه ملک باید مشوق هایی نیز وجود داشته باشد تا انگیزه لازم جهت حفاظت را ایجاد کند. از
این رو مقاله حاضر، با هدف توجه به منفعت فردي در راستاي حفاظت از منفعت اجتماعی، در پی ارزیابی مصوبه شماره
28/91/2293 شوراي اسلامی شهر اصفهان مبنی بر بخشش عوارض تعمیر و کسر پارکینگ و ارزش افزوده بر تغییر کاربري
کلیه بناهاي تاریخی شهر اصفهان ارائه شده است.

دانلود مقاله به صورت PDF

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*