روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

درسنامه اقتصاد فرهنگی

نویسنده: روث تاوز[1]

چکیده: نویسنده در این کتاب موضوع اقتصاد فرهنگی را در 10 فصل با عناوین زیر بیان می کند:

فصل اول: درآمدی بر اقتصاد فرهنگی؛ فصل دوم: بخش فرهنگ از نگاه اقتصاد؛ فصل سوم: بازار کالاها و خدمات فرهنگی؛ فصل چهارم: سازمان اقتصادی صنایع خلاق؛ فصل پنجم: تولید، هزینه ها و عرضه کالاهای فرهنگی؛ فصل ششم: مصرف کالاها و خدمات فرهنگی؛ فصل هفتم: اقتصاد رفاه و مالیه عمومی؛ فصل هشتم: اقتصاد هنرهای نمایشی؛ فصل نهم: اقتصاد میراث فرهنگی؛ فصل دهم: ارزیابی اقتصادی خط مشی فرهنگی؛ فصل یازدهم: اقتصاد بازار کار هنرمندان: نظریه ها؛ فصل دوازدهم: اقتصاد بازار کار هنرمندان: تحقیقات تجربی؛ فصل سیزدهم: اقتصاد کپی رایت؛ فصل چهاردهم: اقتصاد صنایع خلاق؛ فصل پانزدهم: اقتصاد صنعت موسیقی؛ فصل شانزدهم: اقتصاد صنعت فیلم؛ فصل هفدهم: اقتصاد رسانه های پخش؛ فصل هجدهم: اقتصاد نشر کتاب؛ فصل نوزدهم: اقتصاد جشنواره ها، شهرهای خلاق و گردشگری فرهنگی و فصل بیستم: نتیجه گیری
کتاب درسنامه اقتصاد فرهنگی ترجمه دکتر علی اکبر فرهنگی، احتشام رشیدی و انسیه ابری از سوی انتشارات دانژه در سال 1394 روانه بازار نشر شده است.

[1] Ruth Towse

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*