روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کپی رایت در صنایع فرهنگی

نویسنده: روث تاز[1]

متون این
کتاب برگرفته از تجربیات و مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی کپی رایت و
صنایع فرهنگی سال 2000 دانشگاه اراسموس هلند[2] می باشد.

مقالات
بسیاری در مورد قوانین و حقوق افراد و شرکت ها در زمینه صنایع خلاق نوشته شده است
با این وجود تعداد معدودی از این تحقیقات بصورت عملی به اجرایی شدن این قوانین در
سطوح مختلف می پردازند.

 بی شک ما در زمانه ای زندگی می کنیم که سایه ی
سنگین فضای دیجیتال را بر آن نمی توان انکار کرد. هنرمندان و شاغلین در عرصه فرهنگ
نیز از این جریان مستثنی نیستند. در این کتاب سعی شده از تلفیق نظرات محققین و
اقتصادادانان این حوزه به چگونگی و چالش های این حوزه و به خصوص اعمال قوانین کپی
رایت در عرصه فرهنگ نگاهی تحلیلی انداخته شود.

این کتاب
در 16 بخش ارائه شده است. این بخش ها عبارتند از:

 1. کپی رایت
  و صنایع فرهنگی: دیدگاه سیاست گذاران (ریک دن ور پلگ)[3]
 2. کپی رایت،
  تصاوير امانی و هنر اختصاصی: رويکرد اقتصادی (ویلیام لندس)[4]
 3. نگاهی
  اجمالی به قوانین مربوط به کپی رایت (پل تورمنز)[5]
 4. کپی رایت
  و آزادی بیان: یک تحلیل اقتصادی (مایکل رشتون)[6]
 5. کپی رایت
  در عصر دیجیتال: منطق اقتصادی بازنگری شده (ژاکو هکفورت)[7]
 6. صدور
  مجوز اجباری کپی رایت و انگیزه ها (توماس گالاگر)[8]
 7. کپی رایت
  و قدرت حقوقی شرکت (فیونا مکملان)[9]
 8. عدول از قوانین
  کپی رایت، منافع هنرمندان، کشور های جهان سوم و مالکیت عمومی (جاست اسمیسر)[10]
 9. انجمن
  های کپی رایت بر حقوق مالكیت شخصی نظارت نمی كنند: ناسازگاری سنت های نهادی در آلمان
  و انگلیس (مارتین کرشمر)[11]
 10. مجوز
  مربوط به موسیقی در عصر دیجیتال (مایکل آینهورن)[12]
 11. حفاظت از
  کپی رایت، اعمال مالکیت و رفتار فرهنگی جدید (جویل فارچی و فابریس روچلندت)[13]
 12. هنرمندان در عصر دیجیتالی: شواهد تجربی از
  ژاپن (شینجی ماتسوموتو)[14]


[1]Ruth
Towse

[2]Erasmus
University Rotterdam

[3]Rick
van der Ploeg

[4]William
Landes

[5]Paul
Torremans

[6]Michael
Rushton

[7]
Jacco Hakfoort

[8]Thomas
Gallagher

[9]Fiona
Macmillan

[10]Joost
Smiers

[11]Martin
Kretschmer

[12]Michael
Einhorn

[13]Joëlle
Farchy and Fabrice Rochelandet

[14]Shinji
Matsumoto

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*