روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گردشگران در شهرهای تاریخی (حفاظت از شهر و مدیریت میراث)

نویسنده: آیلین اربازلی[1]

چکیده: اربازلی ، در کتاب خود با عنوان گردشگران در شهرهای تاریخی به این موضوع پرداخت که تا زمانی که توجه به اوقات فراغت، فرهنگ و مسافرت، یک شیوه زندگی از جامعۀ ثروتمند غربی است ، شهرهای تاریخی برای جلب گردشگران رقابت خواهند کرد. گردشگری به عنوان یک جایگزین مشخص و گزینه آسان برای به دست آوردن سود اقتصادی و ایجاد اشتغال  وبه عنوان یک گزینه توسعه ای مناسب برای مقامات محلی تبدیل می شود. از این رو واقعیت های گردشگری به عنوان یک صنعت باید شناخته شود.

این کتاب در دو بخش گسترده به شش فصل تقسیم
شده است. سه فصل اول به حفاظت از شهرهای تاریخی و نقش جهانگردی در روند حفاظت از شهرها
می پردازد. سه فصل آخر با ارزیابی ساختارهای تصمیم گیری شهری موجود برای حفاظت و گردشگری
آغاز می شود تا در ادامه رویکردهای برنامه ریزی گردشگری و مدیریت بازدید کنندگان در
محیط تاریخی بحث شود. فصل 1 با عنوان شهر تاریخی مروری بر توسعه تاریخی شهرها از جمله
تاریخ تحولات شهری ، صنعتی شدن و تغییر ، نوسازی و حفاظت از شهرها ارائه می دهد. در
این فصل به شناخت شهرهای تاریخی به عنوان میراث و شروع نهضت حفاظت از شهر در اروپا
، رویکردها و اصول متداول حفاظت از شهرهای امروز و موفقیتها و نتایج مشترک آن در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته شده است. عنوان فصل 2 شهر توریستی – تاریخی است که در این فصل قدردانی روزافزون
از شهرهای تاریخی به عنوان مقصد گردشگری را مورد بررسی قرار می دهد، همچنین نقش حفاظت
در تولید گردشگری و نقش گردشگری در شناخت ، حفاظت و در بعضی مواقع بهره برداری از شهرهای
تاریخی را بیان می کند. شهر توریستی عنوان فصل 3 این کتاب است که شهر دیواری
مدینای مالتا را مورد مطالعه قرار داده است. این
فصل شهرهای تاریخی را که در حال تبدیل شدن به موزه
ها هستند ، توصیف می کند. فصل 4 مطالبی را درمورد تصمیم گیری برای محیط های تاریخی
بیان می کند و به بررسی ساختار تصمیم گیری شهری در زمینه های حفاظت ، توسعه اقتصادی
و مدیریت گردشگری می پردازد. همچنین نقش هایی که توسط بازیگران گسترده ای از صنعت گردشگری
جهانی تا جامعه محلی بازی می شود ، تفسیر می شود. سپس این فصل زمینه های مشترک درگیری
و تنش بین بازیگران کلیدی ، گروه های ذینفع و اولویت های توسعه را مشخص می کند. فصل
5 برنامه ریزی برای گردشگری در شهرهای تاریخی را ارائه می دهد که مطالعه موردی این
موضوع میراث جهانی کوئدلیندبورگ آلمان است. و در نهایت نویسنده در فصل 6 با عنوان مدیریت
میراث در شهرهای تاریخی، روش هایی را ایجاد می کند که گردشگری بتواند از حفاظت شهری
بهره مند شود.


[1] Aylin
Orbasli

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*