روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حراج های بین المللی هنر خاورمیانه و هنر اسلامی در لندن

حراج های بین المللی هنر خاورمیانه و هنر اسلامی در سه خانه حراج کریستیز، ساتبیز و بونامز لندن با حضور
آثار برخی از هنرمندان نامی ایران در سه روز بدین گونه برگزار شد:

سه شنبه 10 اردیبهشت

حراج قرن 20ام خاورمیانه (حراج ساتبیز)

حراج هنر اسلامی ایران، هند و هنر قاجار(حراچ بونامز)

  • چهار شنبه 11 اردیبهشت

حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه (حراج بونامز)

حراج هنر اسلامی و فرش (حراج ساتبیز)

  • پنج شنیه 12 اردیبهشت

حراج هنر اسلامی و فرش(حراج کریستیز)

در این حراجی آثاری از سهراب سپهری، حسین زنده رودی، بهمن محصص، مارکو گریگوریان، محمد احصایی، پرویز تناولی، بهجت صدر، فیروز زاهدی، منوچهر یکتایی، فرهاد مشیری، اردشیر محصص، ناصر عصاری و دیگر هنرمندان پیشتاز هنر ایرانی چکش خورد که فروش آثار برجسته ایرانی به شرح زیر می باشد:

دو اثر بهجت صدر 35000 و 12500 پوند، اثر فیروز زاهدی 13750 پوند، دو اثر منوچهر یکتایی 22500 و 150000 پوند، اثر بهمن محصص 150000 پوند، اثر فرهاد مشیری 81250 پوند، اثر اردشیر محصص 11875 پوند، اثر ناصر عصاری 10000 پوند، اثر حسین زنده رودی 75000 پوند، اثر منصور قند ریز 75000 پوند، اثرلیلی متین دفتری 37500 پوند فروخته شد.

مطلب بیستر

گردآوری خبر: سید مصطفی حلواییان

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*