روشن خانه
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویکتور گینزبورگ Victor Ginsburgh

ویکتور گینزبورگ استاد اقتصاد با گرایش اقتصاد سنجی و آمار دانشگاه بروکسل است که در سال 1972 از دانشگاه بروکسل دکتری گرفته است. او مدیر سابق مرکز اروپایی تحقیقات پیشرفته در اقتصاد و آمار بوده و استاد افتخاری چندین دانشگاه آمریکایی (ییل، دانشگاه ویرجینیا، دانشگاه شیکاگو)، دانشگاه های فرانسه فرانسه (پاریس و مارسی) و بلژیک (لووین و لیژ) می باشد. وی کتاب ها و مقالات متعددی در تعادل عمومی و اقتصاد کاربردی دارد که در چند سال اخیر بیشتر بر اقتصاد فرهنگ  و هنر با رویکردهای کمٌی و اقتصاد سنجی متمرکز شده است. مهمترین کتاب وی اقتصاد فرهنگ و هنر دو جلدی است که با همکاری دیوید تراسبی تالیف گردیده است.

کتاب های تالیفی

;How Many Languages Do We Need? The Economics of Linguistic Diversity, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011

The Structure of Applied General Equilibrium Models, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997 and 2002 for the paperback edition with M. Keyzer

Activity Analysis and General Equilibrium Modelling, Amsterdam: North- Holland, 1981, 370p. with J. Waelbroeck

La République Populaire de Chine. Cadres Institutionnels et Réalisations: La Planification et la Croissance Economique 1949-1959, Bruxelles: Editions de l’Institut de Sociologie, 1963, 188p

The Handbook of the Economics of Art and Culture, vol. 2, Amsterdam: Elsevier, in preparation with D. Throsby

The Handbook of the Economics of Art and Culture, vol. 1, Amsterdam: Elsevier, 2006, 1321 p. with D. Throsby

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*